ترتیب

  1. 4.5
    سرعت

    کیفیت

    مدیریت

    خوبه و جذاب

نظر شما در مورد این گروه یا کانال چیست ؟