ترتیب

 1. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  بهترین گروهى که دیدم 👌

 2. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  عالی بود

نظر شما