ترتیب

 1. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  عالی است

  1. چرا منو انداختین بیرون من که حرفی نزده بودم؟!!!

   1. من میخوام باشمممممم چون این گروه رو خیلی دوست دارم

 2. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  من دوس دارم فعال باشم

ثبت نظر لغو پاسخ