ترتیب

  1. چرا منو انداختین بیرون من که حرفی نزده بودم؟!!!

   1. من میخوام باشمممممم چون این گروه رو خیلی دوست دارم

 1. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  من دوس دارم فعال باشم

نظر شما