ترتیب

 1. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  بسیار عالی و منصف

 2. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  بسیار فروشگاه عالی و منصفی هستند

نظر شما در مورد این گروه یا کانال چیست ؟