🎀❤🥇به گروه خوش آمدید 🥇🎀❤ ازهرجای ایران زمین هستید مقدمتان گلباران رفتن به pvدخترا ممنوع⛔ بحث سیاسی ممنوع⛔ بی احترامی به اشخاص =ریمو از گروه⛔ +۱۸ درگروه ممنوع⛔ لینک گروه☟☟☟☟ https://t.me/joinchat/AAAAAEOJ5oHB13HpFrCjHA